foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


012/7662-132
osilrpd@gmail.com
Контактирајте нас

ОШ "Иво Лола Рибар"

Велико Градиште

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2015/16.

школа-вас-поз1-580x333

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

pobednici-285x300

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

zbirke

Стручни актив за развојно планирање и Тим за самовредновање рада школе чине представници наставничког већа, стручних сарадника, Савета ридитеља, органа управљања и ученичког парламента. Чланове актива и тима именује Школски одбор и њега чине:

а) Стручни актив за развојно планирање
1. Мандић Весна – социјални радник – председник актива
2. Микић Весна – помоћник директора
3. Милојковић Снежана – професор разр. наставе
4. Стојковић Јасмина- проф. разр. наставе
5. Мишић Јасмина – проф. разр. наставе
6. Перић Биљана – професор физичког васпитања
7. Мандић Драган, професор физике
8. Члан Савета родитеља
9. Члан ученичког парламента
б) Тим за самовредновање рада школе
1. Ивана Павић Омеровић – педагог– председник тима
2. Милош Пдетровић– професор историје
3. Снежана Животић, професор разредне наставе
4. Слађана Стокић, професор разредне наставе
5. Марко Лапчевић, професор енглеског језика
6. Члан Савета родитеља
7. Члан Школског одбора
8. Члан ученичког парламента
в) Стручни актив за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа и педагог школе. Именује га Наставничко веће.Чине га следећи наставници:
1. Ивана Павић Омеровић– педагог - председник
2. Светлана Обрадовић
3. Ненад Станковић
4. Братислав Илић
5. Смиљка Лазић
6. Гордана Миленковић
7. Драгана Стевић
8. Слађана Јовановић

Где се налазимо

kontaktmand

 

 

ОШ "Иво Лола Рибар" 

12220 Велико Градиште

Бошка Вребалова 1а

Контактирајте нас

kontakt2-300x205

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com

           osilrss@gmail.com

           sekretar.osilr@gmail.com

tel/fax:

012/7662-132 - директор, секретар

012/7662-512 - рачуноводство, стручна служба


Copyright © 2019 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Veliko Gradište Rights Reserved.