foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


012/7662-132
osilrpd@gmail.com
Контактирајте нас

ОШ "Иво Лола Рибар"

Велико Градиште

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2015/16.

школа-вас-поз1-580x333

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

pobednici-285x300

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

zbirke

Učenički parlament

У складу са одредбама Закона о основама система образовања, у школи је основан Ученички парламент.

Ученички парламент је организација ученика чији су задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са сличним организацијама у нашој земљи и иностранству. Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. Наставник задужен за рад Ученичког парламента је Верица Јовић, професор физичког васпитања.

СКУПШТИНА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2014/15.години

 • Софија Младеновић и Андријана Јовановић  VII1
 • Анђела Милићев и Стефан Дамњановић  VII2
 • Јован Станић  и Марија Алексић VII3
 • Анђела Ћирковић и Лазар Милијић  VII4
 • Јана Милић и Стефан Миленковић  VII5
 • Филип Живковић и Вук Стефановић VIII1
 • Дијаљна Шћекић и Александра Дамњановић VIII2
 • Александар Лукинић и Јана Стевић VIII3
 • Милица Лукић и Ивана Санкуловић  VIII4

ОДБОР УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 • ПРЕДСЕДНИК - Вук Стефановић VIII1
 • ПОТПРЕДСЕДНИК - Милић Јана  VII5
 • СЕКРЕТАР - Александра Дамњановић  VIII2
 • ЗАПИСНИЧАР - Марија Алексић VII3
 • Школски одбор - Совија Младеновић VII1 и Анђела Ћирковић  VII4
 • Школско развојно планирање - Милица Лукић VIII4
 • Комисија за самовредновање - Лазар Милијић VII4
 • Одељењско веће - Марија Алексић VII3 и Јован Станић VII3
 • Наставничко веће - Филип Живковић VIII1 и Анђела Милићев VII2

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

СЕПТРЕМБАР

 • Формирање Скупштине Ученичког парламента
 • Формирање одбора и избор председника
 • Избор представника за рад стручних органа школе и комисије
 • Израда плана рада Ученичког парламента

ОКТОБАР

 • План активности поводом Дечје недеље
 • Оранизовање недеље спорта
 • Увођење дежурства ученика
 • Кодекс понашања и облачења
 • Светски дан хране (16.октобар)

НОВЕМБАР

 • Учешће у уређењу школског простора
 • Активности поводом Међународног дана толеранције (16.новембар)
 • Ајрувбисту оивидин Светског дана детета (20.новембар)
 • Присуство седницама стручних органа школе и анализа добијених резултата

ДЕЦЕМБАР

 • Трибина "Светски дан борбе против ХИВ-а" (1.децембар)
 • Међународни дан УНИЦЕФ-а (11.децембар)
 • Организовање забавног живота у школи поводом завршетка полугодишта
 • Анализа рада у протеклом периоду

ЈАНУАР

 • Учешће у организовању прославе Светог Саве (27.јануар)
 • Национални дан без дуванског дима (31.јануар)

ФЕБРУАР

 • Активности поводом Дана заљубљених (14.фебруар)
 • Учешће у уређењу школског простора
 • Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о организацији наставе и унапређењу наставног процеса

МАРТ

 • Учешће у уређењу школског простора
 • Обележавање Дана жена (8.марта)
 • Сарадња са Ученичким парламентом "Средње школе" Велилко Градиште
 • Активности поводом Светског дана воде (22.март)

АПРИЛ

 • Трибина - Светски дан здравља (7.април)
 • Учешће у припреми Дана школе
 • Активности поводом Дана планете Земље (22.април)

МАЈ

 • Бирање омиљеног наставника и најболљег друга
 • Организовање недеље спорта поводом Међународног дана физичке активности "Кретањем до здравља" (10.мај)
 • Активности поводом Међународног дана породице (15.мај)
 • Активности поводом Светског дана без дуванског дима (31.мај)
 • Организовање журке за крај школске године

ЈУН

 • Иницирање нових секција из области које побуђују веће интересовање ученика
 • Анализа рада Ученичког парламента током другог полугодишта
 • Израда извештаја о реализацији плана рада Ученичког парламента

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 1.

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења VII и VIII разреда.

Члан 2.

Парламент се бира сваке школске године.

Члан 3.

Радом Ученичког парламента руководи председник. Поред председника парламент има потпредседника, секретара и благајника.

Члан 4.

Избор председника, потпредседника и благајника врши се прво тајним гласањем на нивоу сваког одељења, а изабрани представници могу да представљају кандидате за избор на нивоу парламента. У исто време када се врши изобр за председника и потпредседника у одељењима, врши се и избор за представника парламента. Председник, потпредседник и секретар парламента бирају се тајним гласањем на нивоу виших разреда (ученици VII и VIII разреда). Право учешћа на избору кандидата у оквиру одељења има и одељењски старешина а на присуство избору председника и потпредседника парламента имају и наставници који су задужени за рад Ученичког парламента – наставник који предаје грађанско васпитање, социјални радник и педагог школе.

Члан 5.

Петанест дана након избора председник је дужан да закаже седницу парламента.

Члан 6.

На првој седнци парламента бира се секретар и благајник и изглашава се правилник о раду парламента. Правнилик моће да се пренесе из предходне школске године, а могу да се на њему врше измене и допуне.

Члан 7.

Седнице парламента заказује и води председник парламента. У случају спречености послове председника врши потпредседник. Седнице парламента се заказују 48 сати пре одржавања.

Члан 8.

Заказивање седнице парламента врши се објављивањем на огласној табли за ученике и огласној табли у зборници.

Пре заказивања седнице парламента преседник је дужан да се договори са дриектором школе око припреме материјала за седницу.

Члан 9.

Парламент се састаје два пута месечно. Парламент одлуке изгласава већином гласова.

Члан 10.

Чланови, представници парламента у обавези су да о свему на часу одељењске старешине обавесте остале ученике и разговарју о свим питањима која би могла бити изнета пред парламент.

Члан 11.

Током расправе преставници парламента се не смеју међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу. Свако мишљење се мора поштовати.

Члан 12.

Председник, потпредседник, секретар, благајник као и остали чланови парламента могу поднети оставку на своју функцију. Парламент расправља и одлучује о оставци, а такође одлучује и о искључењу појединих чланова парламента укључујући и председника, уколико не пошутује правилник и њене чланове.

Члан 13.

Парламенту може да присуствује и један наставник, директор школе, психолог или педагог у зависности од тога ко од њих буде био изабран на седници наставничког већа.

Где се налазимо

kontaktmand

 

 

ОШ "Иво Лола Рибар" 

12220 Велико Градиште

Бошка Вребалова 1а

Контактирајте нас

kontakt2-300x205

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com

           osilrss@gmail.com

           sekretar.osilr@gmail.com

tel/fax:

012/7662-132 - директор, секретар

012/7662-512 - рачуноводство, стручна служба


Copyright © 2018 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Veliko Gradište Rights Reserved.